MENU
plakat 1

plakat 2

Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu Organizacja i funkcjonowanie Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Akademia Sztuki Wojennej

Wydział Wojskowy

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki – Zakład Dowodzenia

Krajowa Konferencja Naukowa

z cyklu:

Organizacja i funkcjonowanie Systemu Kierowania
i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPO
pt. Panowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym


28 maja 2019 r. 
Warszawa -Rembertów

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu „Organizacja i funkcjonowanie systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP” pt. Planowanie działań na poziomie taktycznym w środowisku hybrydowym.

Organizator

Zakład Dowodzenia Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej

Współorganizatorzy

Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych

Instytut Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

Termin: 28 maja 2019 r., godz. 9.00

Miejsce: Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. Chruściela 103, Warszawa, blok 101, sala 419

Cel Konferencji: wymiana poglądów ludzi nauki i praktyków dowodzenia w zakresie założeń, uwarunkowań, praktycznych rozwiązań oraz kierunków rozwoju Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Tematyka Konferencji: w ramach obrad przedstawiane będą przede wszystkim zagadnienia odnoszące się do:

Zagrożeń dla systemu dowodzenia wojskami.

Taktycznych aspektów współdziałania wojsk obrony terytorialnej
z wojskami operacyjnymi na poziomie taktycznym - wpływ na proces decyzyjny.

Specyfiki planowania działań przez wojska specjalne.

Procesu dowodzenia w dowództwie komponentu sił powietrznych.

Planowania działań niekonwencjonalnych.

Planowania działań na poziomie taktycznym w wojskach lądowych wg. projektu doktryny DTU-3.2.2.1.

Roli i miejsca targetingu w procesie dowodzenia.

Planowania zabezpieczenia działań pod względem łączności
i informatyki.

Komitet Naukowo – Programowy Konferencji

Przewodniczący Komitetu Naukowo – Programowego Konferencji:

płk dr hab. inż. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowo – Programowego Konferencji:

płk dr hab. inż. Przemysław PAŹDZIOREK – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie Komitetu Naukowo - Programowego Konferencji:

prof. dr hab. inż. Marek WRZOSEK – Akademia Sztuki Wojennej

gen. bryg. Krzysztof RADOMSKI – 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana

gen. bryg. Norbert IWANOWSKI – 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego

płk dr hab. inż. Piotr DELA – Akademia Sztuki Operacyjnej

płk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK – Akademia Wojsk Lądowych

płk dr hab. inż. Piotr MALINOWSKI – Lotnicza Akademia Wojskowa

płk dr hab. inż. Maciej MARCZYK – Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. inż. Henryk SPUSTEK – Uniwersytet Opolski

dr Krzysztof GRABOWSKI – Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

dr inż. Marek STRZODA – Akademia Sztuki Wojennej

płk dr inż. Jacek JONIAK – Akademia Sztuki Wojennej

płk dr inż. Jacek NARLOCH – Akademia Wojsk Lądowych

płk dr inż. Jarosław MOKRZYCKI – Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

płk dr inż. Lech PLEZIA – Akademia Wojsk Lądowych

płk dr inż. Zbigniew REDZIAK – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

ppłk dr inż. Krystian FRĄCIK – Akademia Sztuki Wojennej

ppłk dr inż. Piotr HARĘŻLAK – Akademia Sztuki Wojennej

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI – Akademia Wojsk Lądowych

ppłk dr inż. Artur MICHALAK – Akademia Sztuki Wojennej

ppłk dr inż. Dariusz SZKOŁUDA – Akademia Sztuki Wojennej

mjr dr Robert BALCERZYK - Akademia Wojsk Lądowych

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

ppłk dr inż. Dariusz SZKOŁUDA – Akademia Sztuki Wojennej

Sekretarz Naukowy Konferencji:

dr inż. Marek STRZODA – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

mjr mgr Grzegorz OTOCKI – Akademia Sztuki Wojennej

ppłk mgr Mariusz SIKORA – Akademia Wojsk Lądowych

mjr mgr Andrzej ZAJĄCZKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej

Obsługa korespondencji:

mjr mgr Grzegorz OTOCKI

e-mail: g.otocki@akademia.mil.pl 
tel. 261-814-536

Publikacja

Zgłoszone do opublikowania materiały, po pozytywnej recenzji, ujęte zostaną w monografii wieloautorskiej pt. „Organizacja i funkcjonowanie Systemu kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP – uwarunkowania i kierunki rozwoju”.

Warunkiem publikacji jest także dotrzymanie terminu przesłania materiału.

Publikacji podlegają materiały o klauzuli „jawne”.

Wymagania edytorskie

Informacje dotyczące wymagań edytorskich ujęte zostały w załączniku na stronie internetowej Wydziału Wojskowego pod informacją o Konferencji.

Rejestracja uczestników

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa oraz przesłanie na adres
e-mail: g.otocki@akademia.mil.pl

Terminarz

Przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa: do 11.05.2019 r.

Przesłanie pełnej wersji materiałów do publikacji: do 30.06.2019 r.

Warunki uczestnictwa

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają serwis kawowy w przerwach pomiędzy poszczególnymi sesjami.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy Konferencji


wróć