MENU
 

Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej „Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa”, organizowanej przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Głównym celem konferencji będzie dyskusja nad złożonością współczesnych zagrożeń i sposobami ich rozpoznawania.

W konferencji wezmą udział zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele praktyki wojskowej (dowódcy, oficerowie sztabu, uczestnicy konfliktów zbrojnych). Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań naukowych w zakresie potencjalnych zagrożeń naszego państwa. Udział w tym naukowym przedsięwzięciu będzie szczególnie atrakcyjny dla specjalistów, którzy bezpośrednio zajmują się zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 Proponowane obszary tematyczne

 1. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 2. System rozpoznania a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Targeting a przeciwdziałanie zagrożeniom militarnym.
 4. Walka elektroniczna w systemie rozpoznania zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 5. Planowanie i organizowanie systemu rozpoznania zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 6. Wpływ nowych technologii na prowadzenie rozpoznania.
 7. Wnioski i doświadczenia z organizacji systemu rozpoznania w czasie konfliktów zbrojnych w XX i XXI wieku.

Organizator

Organizatorem Konferencji Naukowej - "Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa” jest Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Przewodniczący Rady Naukowej

 • prof. dr hab. Marek WRZOSEK – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie Rady Naukowej

 • płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr hab. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr hab. Maciej MARCZYK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr Jarosław WIŚNIEWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • dr Włodzimierz MICHALSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • płk dr inż. Jacek NARLOCH - Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • płk dr Leszek PLEZIA – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • ppłk dr Andrzej DEMKOWICZ – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • ppłk dr inż. Andrzej TRUSKOWSKI – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie,
 • prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • prof. dr hab. Jan POSOBIEC – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu;
 • dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 • ppłk dr Szymon MARKIEWICZ – Akademia Sztuki Wojennej

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 • ppłk dr Marek DEPCZYŃSKI - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • ppłk Radosław CHODKOWSKI - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • mgr Klaudia KWAPISZ - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • mgr Angelika CZURYSZKIEWICZ - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
 • ppłk Artur GONCIARZ – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • ppłk Grzegorz DANIEL – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • mjr dr inż. Tomasz KULIK – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie;
 • mjr dr inż. Kamil PRZYBYSZ – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

Harmonogram

 • Termin wydania komunikatu nr 2 – do 1 kwietnia 2019 r.
 • Termin przesłania zgłoszenia – do 15 kwietnia 2019 r.
 • Termin przesłania abstraktu – do 15 kwietnia 2019 r.
 • Termin przesłania referatu – do 15 maja 2019 r (monografia będzie wydana po konferencji, wybrane artykułu, spełniające wymagania organizatorów będą opublikowane na łamach wydawnictwa Akademii Sztuki Wojennej).
 • Termin konferencji – 25 kwietnia 2019 r.

Miejsce Konferencji

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 103

Kontakt do organizatorów

 • tel: +48.607.857.204 lub 261 814 169
 • konferencja.rozpoznanie@akademia.mil.pl

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ WOJSKOWY
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa