MENU
plakat 1

plakat 2

Opiekunowie praktyk

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Studia stacjonarne
dr Klaudia Stachowiak, klaudiastachowiak@gmail.com

Studia niestacjonarne
dr Justyna Kurek, justyna.kurek@adwokatura.pl

INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH
Studia stacjonarne
dr Marta Gębska, m.gebska@akademia.mil.pl

INSTYTUT PRAWA I ADMINISTRACJI OBRONNEJ
Studia stacjonarne i niestacjonarne
dr Sławomir Chomoncik, s.chomoncik@akademia.milpl