MENU
plakat 1

plakat 2

mgr Ryszard RADWAŃSKI

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 27.09.2019 roku o godz. 11:00 w sali 103, blok 22, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ryszarda RADWAŃSKIEGO na temat:

Wpływ migracji obywateli Ukrainy na bezpieczeństwo Polski

Promotor:  płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI (Akademia Sztuki Wojennej)

Recenzenci:

- prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK (Wojskowa Akademia Techniczna)
- płk dr hab. Leszeke ELAK (Akademia Sztuki Wojennej)

Z rozprawą doktorską zapoznać się można w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej. Streszczenie pracy i recenzje dostępne są na stronie internetowej: www.akademia.mil.pl/wzid


wróć