MENU
plakat 1

plakat 2

gen. bryg. Andrzej KNAP

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 18.09.2019 roku o godz. 11:00 w sali 103, blok 22, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej gen. bryg. Andrzeja KNAPA na temat:

Eurokrpus w systemie bezpieczeństwa europejskiego

Promotor:  prof. dr hab. Jan POSOBIEC (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)

Recenzenci:

- prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
- prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Z rozprawą doktorską zapoznać się można w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej. Streszczenie pracy i recenzje dostępne są na stronie internetowej: www.akademia.mil.pl/wzid


wróć