MENU
plakat 1

plakat 2

mgr Marlena BLICHARZ

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 28.06.2019 roku o godz. 08:30 w sali 103, blok 22, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marleny BLICHARZ na temat:

Determinanty bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego

Promotor:  prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI (Wojskowa Akademia Techniczna)

Recenzenci:
- prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
- prof. dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Z rozprawą doktorską zapoznać się można w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej. Streszczenie pracy i recenzje dostępne są na stronie internetowej: www.akademia.mil.pl/wzid


wróć