MENU
plakat 1

plakat 2

mgr Anna TOMALAK

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 03.07.2019 roku o godz. 12:00 w sali 103, blok 22, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny TOMALAK na temat:

Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców województwa wielkopolskiego - stan obecny i perspektywy

Promotor:  prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI (Akademia Sztuki Wojennej)

Recenzenci:
- prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZYKI (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
- dr hab. Ireneusz T. DZIUBEK (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)

Z rozprawą doktorską zapoznać się można w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej. Streszczenie pracy i recenzje dostępne są na stronie internetowej: www.akademia.mil.pl/wzid


wróć