MENU

Nabór na stanowisko katalogera cyfrowego w projekcie "Portal Bezpieczeństwa i Obronności" (Biblioteka Główna)

Akademia Sztuki Wojennej poszukuje kandydata na stanowisko "Katalogera Cyfrowego".

Zakres odpowiedzialności i obowiązków na stanowisku:

Opracowanie formalne rzeczowe druków zwartych i ciągłych  w formacie MARC21. Napełnianie repozytorium cyfrowego plikami źródłowymi.

Wykształcenie i umiejętności Kandydata:

  • wykształcenie: wyższe,
  • znajomość zasad katalogowania, programów bibliotecznych, formatu MARC 21,
  • znajomość obsługi bibliotek cyfrowych.
  • umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowe atuty/wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe,

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

Umowa na pełen etat.

Curriculum Vitae wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103 z dopiskiem „Kataloger cyfrowy – Bibliotek Główna”.

Do dnia 15.07.2018 r.

Informacja dla kandydatów:

Dokumenty składane przez Kandydata powinny zostać opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Aplikacji nie odsyłamy. Dokumenty nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji można odebrać w Akademii Sztuki Wojennej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia tego procesu. W wypadku ich nieodebrania są one niszczone w ASzWoj.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuki Wojennej al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:


wróć