MENU

Nabór na stanowisko katalogera w Projekcie "Portal Bezpieczeństwa i Obronności"

Nabór na stanowisko Katalogera w Projekcie „Portal Bezpieczeństwa i Obronności” (Biblioteka Główna)

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0007/16-00 Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Akademia Sztuki Wojennej poszukuje kandydatów na stanowisko "katalogera".

Zakres odpowiedzialności i obowiązków na stanowisku:

Opracowanie formalne i rzeczowe druków zwartych i ciągłych  w formacie MARC21.

Wykształcenie i umiejętności Kandydata:

Wykształcenie: wyższe kierunkowe

Wymagania:

  • znajomość zasad katalogowania,
  • znajomość programów bibliotecznych,
  • znajomość formatu MARC 21.
  • umiejętność pracy w zespole.
  • znajomość pakietu MS Office,
  • dyspozycyjność, rzetelność, zaangażowanie,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

Wymiar czasu pracy : 0,5 etatu.

Curriculum Vitae wraz z listem motywacyjnym oraz wypełnionymi załącznikami prosimy o przesłanie na adres: Akademia Sztuki Wojennej, 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103 z dopiskiem „Kataloger – Projekt „Portal Bezpieczeństwa i Obronności”

Do dnia 30.04.2019 r.

Informacja dla kandydatów:

Dokumenty składane przez Kandydata powinny zostać opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Aplikacji nie odsyłamy. Dokumenty nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji można odebrać w Akademii Sztuki Wojennej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia tego procesu. W wypadku ich nieodebrania są one niszczone w ASzWoj.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuki Wojennej al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

Dokumenty do pobrania:


wróć