MENU

Nabór na stanowisko samodzielny referent (WZiD)

Akademia Sztuki Wojennej poszukuje kandydata na stanowisko do obsługi  sekretariatu  prodziekana ds. naukowych.

Zakres odpowiedzialności i obowiązków na stanowisku:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przedsięwzięć naukowych, realizowanych w wydziale.
 2. Gromadzenie, ewidencjonowanie i aktualizowanie aktów prawnych, niezbędnych w działalności naukowej wydziału.
 3. Przygotowywanie pod względem technicznym „Planu zadaniowo-finansowego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia”.
 4. Prowadzenie ewidencji realizacji „Planu zadaniowo-finansowego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia”.
 5. Sprawdzanie ukompletowania dokumentacji rozliczanych zadań badawczych i ich zgodności z „Planem zadaniowo-finansowym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia”.
 6. Współpracowanie z Wydziałem Naukowym w zakresie monitorowania postępów rozliczania zadań badawczych.
 7. Przygotowywanie pism, sprawozdań i innych dokumentów.
 8. Pobieranie i ewidencjonowanie dokumentów z sekretariatu Prorektora ds. naukowych, sekretariatu Dziekana, dziekanatu, Wydziału Naukowego, Kwestury i zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi ustaleniami (zasadami).
 9. Prowadzenie obsługi administracyjnej sekretariatu.
 10. Wprowadzanie niezbędnych danych w zakresie działalności naukowej w systemie POL-on.
 11. Wprowadzanie dorobku naukowego pracowników wydziału do portalu Polska Bibliografia Naukowa.

 

Wykształcenie i umiejętności Kandydata:

Wykształcenie wyższe, komunikatywność, praca w zespole.

Dodatkowe atuty/wymagania:

Rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny*, na czas określony*, na zastępstwo*.


 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres:

wzid.sekretariat@akademia.mil.pl

do dnia 7.12.2018 r.


Dokumenty składane przez Kandydata powinny zostać opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922, z późn. zm.).

* niewłaściwe skreślić.


wróć