MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Warunki przeniesienia na kolejny rok studiów

Warunkiem przeniesienia Doktoranta na kolejny rok studiów jest zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów doktoranckich, praktyk zawodowych i postępów w badaniach naukowych, a także wniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów doktoranckich w określonym terminie.

Kartę okresowych osiągnięć dydaktycznych, kartę praktyk zawodowych oraz kartę postępów w badaniach naukowych Doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich nie później niż do 25 września roku akademickiego.

Podstawa: § 22 Regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Sztuki Wojennej (Warszawa 2017).

Szczegółowych informacji w rzeczonej sprawie udziela Pani mgr Sylwia Steć-Libera – Oddział Organizacji Kształcenia, budynek 94, pokój 11, numer telefonu: 261 813 555.

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA.


wróć