MENU

INSTRUKCJA REJESTRACJI I LOGOWANIA NA PLATFORMIE LMS ILIAS SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU I WYŻYWIENIU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

"Kurs przekwalifikowania kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki" (kod 9101010) w dn. 06.05 - 04.06.2019 r.

rozpocznie się o godz. 7.55 w bud. nr 56, w sali nr 117.

"Szkolenie specjalistyczne kandydatów na stanowiska Pełnomocnika (Zastępcy Pełnomocnika) do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych" (kod 8101054) w dn. 06 - 31.05.2019 r.

rozpocznie się o godz. 7.55 w bud. nr 56, w sali nr 211.

 

Kurs doskonalący "Operacjonalizacja kultury. Uniwersalne i regionalne kompetencje międzykulturowe" (kod 8101066) w dn. 06 - 17.05.2019 r. - DODATKOWA EDYCJA

rozpocznie się o godz. 7.55 w bud. nr 56, w sali nr 121.

Kurs doskonalący "Uwarunkowania, założenia i procedury realizacji zadań HNS" (kod 8101111) w dn. 13 - 17.05.2019 r.

rozpocznie się o godz. 7.55 w bud. nr 56, w sali nr 115.

Kurs doskonalący "Ochrona danych osobowych" (kod 3101001) w dn. 24 - 26.04.2019 r.

rozpocznie się o godz. 8.00 w bud. nr 56, w sali nr 114.

!!!!! URUCHAMIAMY KOLEJNY KURS Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (ODO): "Szacowanie ryzyka na potrzeby ODO" !!!!!

Informujemy, iż w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów PDK ASzWoj trwają czynności niezbędne do uruchomienia kolejnej formy doskonalącej z obszaru ochrony danych osobowych (ODO).