MENU
 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE w semestrze zimowym

ZAPISY DO GRUP SPECJALNOŚCIOWYCH, ORAZ DO PROMOTORÓW - DLA STUDENTÓW PRZEDOSTATNIEGO ROKU STUDIÓW !!!

Opiekunowie poszczególnych roczników w roku akademickim 2018/2019

Plan obron na kierunku LOGISTYKA: 25 marzec 2019 r.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Podstawy informatyki w logistyce u dr. Mariusza TOMCZYKA (studia stacjonarne)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia Polski - wybrane aspekty u dr. Pawła PIOTROWSKIEGO (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Logistyka miejska u dr. Krzysztofa SZELĄGA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW 3 ROK I STOPIEŃ ORAZ 2 ROK II STOPIEŃ: TOGI I BIRETY na zakończenie roku 2018/2019

Plany obron: luty 2019

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAPISY NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE w semestrze letnim

Zmiana godzin pracy dziekanatu w dni zjazdów studentów niestacjonarnych