MENU
plakat 1

plakat 2

Plan obron dla kierunku Zarządzanie i dowodzenie: 25 września 2019 r.

Plan obron dla kierunku LOTNICTWO: 25 września 2019 r.

Plan obron dla kierunku LOGISTYKA: 23 - 27 wrzesień 2019 r.

UWAGA!!! w dniach 16 - 20.09.2019 r. DZIEKANATY BĘDĄ ZAMKNIĘTE!

Poprawa zaliczenia z przedmiotu: METODYKA PRZYGOTOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ u dr hab. Wojciecha NYSZKA (Logistyka - niestacjonarne studia I stopnia, semestr IV letni - tok NL1-17-2L)

Poprawa zaliczenia z przedmiotu: PODSTAWY BADAŃ NAUKOWYCH u dr hab. Ryszarda CHROBAKA (Logistyka - niestacjonarne studia II stopnia, semestr II letni - tok NL2-18-1L)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: MAKROEKONOMIA u dr Mariusza TOMCZYKA (stacjonarne studia I stopnia, semestr II letni - tok L1-18-1L, grupy ćwiczeniowe "a" i "f")

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów: PODSTAWY ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW oraz INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA u dr Krzysztofa SZELĄGA ( studia I stopnia, kierunek: Logistyka)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu: INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA u dr hab. Wojciecha NYSZKA (stacjonarne studia I stopnia, semestr II letni - tok L1-18-1L))

Zaliczenie poprawkowe z fakultetu: GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO u dr Mariusza TOMCZYKA (niestacjonarne studia I stopnia, semestr VI letni)

Plan obron dla kierunku ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE: 12 lipiec 2019 r.

Plan obron na kierunku LOTNICTWO: 8 lipiec 2019 r.