MENU
 

Plan obron na kierunku LOGISTYKA: 25 marzec 2019 r.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Podstawy informatyki w logistyce u dr. Mariusza TOMCZYKA (studia stacjonarne)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Historia Polski - wybrane aspekty u dr. Pawła PIOTROWSKIEGO (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Logistyka miejska u dr. Krzysztofa SZELĄGA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Plany obron: luty 2019

TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAPISY NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE w semestrze letnim

Zmiana godzin pracy dziekanatu w dni zjazdów studentów niestacjonarnych

UWAGA!!! NASTĄPIŁY ZMIANY W SALACH, W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY DYPLOMOWE w grudniu 2018r.

Procesy Informacyjne w Zarządzaniu i Dowodzeniu - kolokwium poprawkowe dla studentów ZiD1-18-1Z