MENU

Oferta dydaktyczna Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Wydział Zarządzania i Dowodzenia realizuje studia na wszystkich poziomach kształcenia.

KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE

W ramach studiów I stopnia (licencjackich) realizowane są studia na kierunkach:

W ramach studiów II stopnia (magisterskich) realizowane są studia na kierunkach:

Wydział prowadzi również studia III stopnia (doktoranckie) w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Osoby zainteresowane doskonaleniem zawodowym, mogą podjąć studia podyplomowe (dwusemestralne, zaoczne) w następujacych obszarach: