MENU
 

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej