MENU

Misja ADL

Wydział Kształcenia na Odległość (WKnO) funkcjonuje w  Akademii Sztuki Wojennej, a jego działalność dotyczy wspierania kształcenia akademickiego i pozaakademickiego oraz promocji innowacyjnych form i metod dydaktycznych.

Misją Wydziału jest przede wszystkim:

  •     inicjowanie i popularyzowanie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w prowadzonych przez Akademię studiach I, II i III stopnia (i podyplomowych) oraz kursach w zakresie systemu doskonalenia zawodowego kadr sił zbrojnych RP,
  •     wdrażanie opracowanych metodyk (standardów) wykonywania materiałów dydaktycznych i sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii,
  •     prowadzenie szkoleń samoobsługowych, samoobsługowych ze wsparciem mentora lub eksperta, a także szkoleń realizowanych pod kierunkiem trenera,
  •     doradztwo i edukacja z dziedziny IT, metodyki oraz wykorzystania funduszy unijnych w projektach e-learningowych,
  •     działalność w zakresie badań pilotażowych w zakresie wykorzystywania nowych technologii informacyjnych w edukacji,
  •     koordynowanie wykorzystania i modernizacja laboratorium stacjonarnego i mobilnego Akademii,
  •     promowanie rozwiązań kształcenia na odległość w Akademii i Siłach Zbrojnych RP.

Intensywnie bierzemy udział w życiu akademickim wojskowych i cywilnych środowisk e-edukacyjnych w Polsce i za granicą.