MENU

Kurs doskonalący dla specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zadań na stanowiskach służbowych w ramach SWS SZ RP lub KSWSiA.

Problematyka kursu obejmuje zagadnienia związane ze: strukturą, zasadami funkcjonowania i obiegu informacji  w ramach SWS SZ RP (KSWSiA), a także sposobem formatowania komunikatów CBRN według „Metodyki oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych”. Ponadto, słuchacze przyswoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące stosowania procedur prognozowania i oceny sytuacji skażeń oraz szacowania i oceny strat.

Kurs przewidziany jest dla osób planowanych do zajęcia lub zajmujących stanowiska w ramach SWS SZ RP (KSWSiA).

Informacje organizacyjne:

Kurs doskonalący dla specjalistów Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP  trwa 10 dni. Kod kursu: 8101063


wróć