MENU
plakat 1

plakat 2

Kurs doskonalący z OPBMR dla kadry oraz pracowników Wojskowej Służby Zdrowia

Problematyka kursu obejmuje przedstawienie zagrożeń wynikających z proliferacji broni masowego rażenia, ze szczególnym podkreśleniem nowych zjawisk – w tym bioterroryzmu. Uczestnicy przyswajają podstawową wiedzę z zakresu toksykologii, mikrobiologii i chorób zakaźnych oraz epidemiologii chorób zakaźnych powodowanych przez czynniki broni biologicznej, a przez to uczą się rozpoznawać skutki oddziaływania na organizm ludzki czynników chemicznych, promieniowania jonizującego oraz broni biologicznej. Mocny akcent położony jest na przedstawienie prawidłowego postępowania medycznego, profilaktyki i leczenia chorób i zatruć spowodowanych czynnikami broni masowego rażenia, w tym zasady pobierania próbek materiałów skażonych substancjami biologicznymi oraz ich detekcja i identyfikacja. Uczestnicy zostają wprowadzeni w zagadnienia prawa międzynarodowego w zakresie zagrożeń bronią masowego rażenia, dokumenty normatywne NATO i przepisy stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W trakcie kursu odbywają się praktyczne ćwiczenia dotyczące prognozowania i oceny sytuacji skażeń biologicznych z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych.

Po zakończeniu szkoleń teoretycznych, uczestnicy odbywają wizyty studyjne w Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP oraz w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń.

Informacje organizacyjne:

Kurs doskonalący z OPBMR (…) trwa 10 dni. Kod kursu: 8030007


wróć