MENU

Kurs doskonalący dla specjalistów obrony przed bronią masowego rażenia

Problematyka kursu obejmuje zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami funkcjonowania, kierunkami rozwoju systemu OPBMR w SZ RP oraz sposobami wykorzystania potencjału organicznych i przydzielonych sił i środków OPBMR; uaktualnienie wiedzy i usprawnienie umiejętności w zakresie planowania, organizowania i realizacji zadań specjalistycznych przed, w trakcie i po wystąpieniu zdarzeń CBRN we wszystkich stanach funkcjonowania państwa. Ponadto, kurs ukierunkowany jest przyswojenie wiedzy w zakresu planowania, organizowania, realizacji i rozliczania działalności bieżącej oraz zadań wsparcia OPBMR mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki / instytucji wojskowej

Informacje organizacyjne:

Kurs doskonalący z OPBMR (…) trwa 10 dni. Kod kursu: 8030008


wróć