MENU

Kurs doskonalący dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń

Celem szkolenia jest przygotowanie i doskonalenie oficerów, podoficerów, pracowników wojska do wykonywania obowiązków dowódcy (szefa sekcji) Ośrodka Analizy Skażeń.

Problematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z: zadaniami, funkcjonowaniem i współdziałaniem OAS w ramach Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP (SWS SZ RP) oraz Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA); procedurami stosowanymi w zakresie prognozowania i oceny sytuacji skażeń oraz oceny strat i zniszczeń; zadaniami OAS w ramach sekcji OPBMR ZT.

Ponadto, słuchacze przyswoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące: opracowywania specjalistycznych dokumentów (komunikaty, analizy, oceny sytuacji, meldunki) na szczeblu OAS oraz przygotowywania wniosków dla dowódcy; posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym (SI Promień, HPAC). Kurs obejmuje również aspekty związane z organizacją szkolenia w OAS oraz zgrywania podległych elementów systemu.

Kurs przewidziany jest dla osób planowanych do zajęcia lub zajmujących stanowiska w ramach SWS SZ RP oraz posiadających co najmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie manualnych procedur prognozowania i oceny sytuacji skażeń wg „Metodyki oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych”.

Informacje organizacyjne:

Kurs doskonalący dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń trwa 10 dni. Kod kursu: 8101064


wróć