MENU
plakat 1

plakat 2

Kurs analizy i oceny zagrożeń pożarowych lasów podczas szkolenia poligonowego wojsk oraz działań bojowych

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do analizy i oceny zagrożenia pożarowego lasów podczas szkolenia poligonowego wojsk oraz prowadzenia działań bojowych.

Problematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z: czynnikami kształtującymi powstawanie i rozprzestrzenianie się pożarów; charakterystyką środków walki, z uwzględnieniem broni masowego rażenia, powodujących powstawanie pożarów; ochroną wojsk przed środkami zapalającymi. Ponadto, słuchacze przyswoją wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji niezbędnej do prawidłowej oceny stopnia zagrożenia pożarowego oraz prognozowania rozwoju pożarów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Kurs obejmuje również aspekty użycia sił i środków państwowej i wojskowej straży pożarnej we współdziałaniu z pododdziałami wojsk chemicznych do przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym, ograniczenia rozprzestrzeniania pożarów lasów oraz ich gaszenia.

Istotą kursu jest przygotowanie osób funkcyjnych do samodzielnej analizy zagrożeń pożarowych lasów oraz oceny wpływu pożarów na planowanie, organizowanie i realizację szkolenia wojsk w warunkach poligonowych oraz realne ich działanie na polu walki.

Informacje organizacyjne:

Kurs analizy i oceny zagrożeń pożarowych lasów podczas szkolenia   poligonowego wojsk oraz działań bojowych trwa 5 dni. Kod kursu: 8101071


wróć