MENU

Jak korzystać z BIP ASzWoj

Do nawigacji po stronie BIP ASzWoj służy menu główne, znajdujące się u góry strony oraz menu szczegółowe, znajdujące się z lewej strony każdej z podstron. Menu jest podzielone na katalogi (zakładki), które zawierają tematycznie uporządkowane informacje publiczne zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Po naprowadzeniu kursora myszy na wybraną pozycję menu i wciśnięciu lewego przycisku myszy zostaną wyświetlone artykuły znajdujące się w danej zakładce. Każdy artykuł zawiera tytuł, tekst, a niektóre również dokumenty do pobrania w postaci plików elektronicznych.

Dokumenty do pobrania ze strony Biuletynu są załączone w postaci plików o rozszerzeniu <.pdf>, <.doc>, <.docx> lub . W celu odczytania dokumentów potrzebne są standardowe edytory tekstów lub arkusz kalkulacyjny, zainstalowane w większości typów komputerów. W przypadku dokumentów <.pdf> wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, który jest darmową aplikacją, dostępną w sieci Internet pod adresem: www.get.adobe.com/reader.


W przypadku problemów w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej UKE prosimy o kontakt z Redakcją BIP.