MENU

Program NATO: "Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa"

Program: "Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa" (Science for Peace and Security - SPS) promuje dialog i praktyczną współpracę między państwami członkowskimi NATO i krajami partnerskimi w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę wiedzy. Program SPS oferuje finansowanie, fachowe doradztwo i wsparcie dostosowanych do potrzeb, istotnych dla bezpieczeństwa działań, które odpowiadają strategicznym celom NATO.

Konferencja w ramach programu: "Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa"

W dniach 21-22 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza w Polsce konferencja w ramach Programu NATO: "Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa".  Głównymi organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, współorganizatorami: Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Miejscem realizacji i gospodarzem konferencji będzie Akademia Sztuki Wojennej.