MENU

STYPENDIUM SOCJALNE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

PAŹDZIERNIK - PRZYZNANE

I TURA - 24.10 2018 r.

II TURA - 29.10.2018 r.

III TURA - 14.11.2018 r.

IV TURA - 05.12.2018 r.

V TURA - 10.12.2018 r.

VI TURA - 19.12.2018 r.

VII TURA - 17.01.2019 r.

VIII TURA - 30.01.2019 r.

PAŹDZIERNIK - ODMOWA

I TURA - 24.10 2018 r.

II TURA - 14.11.2018 r.

III TURA - 05.12.2018 r.

IV TURA - 19.12.2018 r.

 PAŹDZIERNIK - BEZ ROZPATRZENIA

I TURA - 19.12.218 r.

II TURA - 30.01.2019 r.

LISTOPAD - PRZYZNANE

I TURA - 14.11.2018 r.

II TURA - 05.12.2018 r.

III TURA - 10.12.2018 r.

IV TURA - 19.12.2018 r.

V TURA - 17.01.2019 r.

VI TURA - 30.01.2019 r.

VII TURA - 25.02.2019 r.

LISTOPAD - ODMOWA

I TURA - 17.01.2019 r.

 LISTOPAD - BEZ ROZPATRZENIA

I TURA - 05.12.2018 r.

II TURA - 30.01.2019 r.

GRUDZIEŃ - PRZYZNANE

I TURA - 19.12.2018 r.

II TURA - 17.01.2019 r.

III TURA - 30.01.2019 r.

IV TURA - 25.02.2019 r.

V TURA - 05.03.2019 r.

VI - 27.03.2019 r.

GRUDZIEŃ - ODMOWA

I TURA - 05.12.2018 r.

II TURA - 19.12.2018 r.

GRUDZIEŃ - BEZ ROZPATRZENIA

I TURA - 30.01.2019 r.

STYCZEŃ - PRZYZNANE

I TURA - 17.01.2019 r.

II TURA - 30.01.2019 r.

III TURA - 25.02.2019 r.

LUTY - PRZYZNANE

I TURA - 25.02.2019 r.

II TURA - 05.03.2019 r.

LUTY - ODMOWA

I TURA - 05.03.2019 r.

LUTY - BEZ ROZPATRZENIA

I TURA - 08.05.2019 r.

MARZEC - PRZYZNANE

I TURA - 27.03.2019 r.

II TURA - 04.04.2019 r.

MARZEC - ODMOWA

I TURA - 05.03.2019 r.

MARZEC - BEZ ROZPATRZENIA

I TURA - 20.03.2019 r.

KWIECIEŃ - PRZYZNANE

I TURA - 08.05.2019 r.

II TURA - 06.06.2019 r.

KWIECIEŃ - ODMOWA

I TURA - 20.03.2019 r.

MAJ - PRZYZNANE

I TURA - 15.05.2019 r.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

PAŹDZIERNIK - PRZYZNANE

I TURA - 24.10 2018 r.

II TURA - 06.11.2018 r.

III TURA - 16.11.2018 r.

IV TURA - 14.12.2018 r.

V TURA - 10.01.2019 r.

 PAŹDZIERNIK - ODMOWY

I TURA - 06.11.2018 r.

II TURA - 16.11.2018 r.

III TURA - 14.12.2018 r.

PAŹDZIERNIK - BEZ ROZPATRZENIA

I TURA - 14.12.2018 r.

II TURA - 10.01.2019 r.

LISTOPAD - PRZYZNANE

I TURA - 16.11.2018 r.

II TURA - 14.12.2018 r.

III TURA - 10.01.2019 r.

LISTOPAD - ODMOWA

I TURA - 14.12.2018 r.

II TURA - 10.01.2019 r.

LISTOPAD - BEZ ROZPATRZENIA

I TURA - 10.01.2019 r.

GRUDZIEŃ - PRZYZNANE

I TURA - 14.12.2018 r.

II TURA - 10.01.2019 r.

III TURA - 25.01.2019 r.

STYCZEŃ - PRZYZNANE

I TURA - 10.01.2019 r.

II TURA - 06.02.2019 r.

III TURA - 26.02.2019 r.

WYDZIAŁ WOJSKOWY

 PAŹDZIERNIK - PRZYZNANE

I TURA - 24.10 2018 r.

II TURA - 05.11.2018 r.

III TURA - 19.11.2018 r.

IV TURA - 11.12.2018 r.

PAŹDZIERNIK - BEZ ROZPATRZENIA

I TURA - 11.12.2018 r.

LISTOPAD - PRZYNANE

I TURA - 11.12.2018 r.

LISTOPAD - BEZ ROZPATRZENIA

I TURA - 24.01.2019 r.

GRUDZIEŃ - PRZYNANE

I TURA - 10.01.2019 r.

STYCZEŃ - PRZYZNANE

I TURA - 06.02.2019 r.


wróć