MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny konferencji naukowej

RADA NAUKOWA KONFERENCJI NAUKOWEJ

 • płk rez. prof. dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI (Profesor zwyczajny Zakładu Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk/IWiZDz/WWoj/ASzWoj)
 • kmdr rez. dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI (Profesor nadzwyczajny AMW Zakładu Ochrony Środowiska i OPBMR/IBN/WDiOM/AMW)
 • płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI (Dziekan Wydziału Wojskowego/ASzWoj)
 • płk dr hab. inż. Leszek ELAK (Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego/ASzWoj)
 • płk dr hab. inż. Waldemar KAWKA (Dyrektor Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań/WWoj/ASzWoj)
 • dr inż. Leszek BOGDAN (Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. prof. J. Kosackiego)
 • dr inż. Józef WRONA (Dyrektor Instytutu Budowy Maszyn/WM/WAT im. J. Dąbrowskiego)
 • płk mgr inż. Marek WAWRZYNIAK (Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej/IRW/DG RSZ, PSPO ASzWoj)
 • płk dypl. Adam PRZYGODA (p.o. Szef ZIW/IRW/DG RSZ; Szef Oddziału Operacyjnego – Zastępca Szefa ZIW/IRW/DG RSZ)
 • płk dr inż. Wieslaw KUCHTA (Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju/ZIW/IRW/DG RSZ)
 • płk dr hab. inż. Przemysław PAŹDZIOREK (Dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki/WWoj/ASzWoj)
 • ppłk dypl. inż. Jacek KRÓLICKI (Kierownik Zespołu Inżynierii Wojskowej/ZWB/ID/AWL imienia generała Tadeusza Kościuszki)
 • ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI (Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej/IWiZDz/WWoj/ASzWoj)
 • ppłk dr inż. Krzysztof WYSOCKI (Kierownik Zakładu Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk/IWiZDz/WWoj/ASzWoj)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI NAUKOWEJ

 • płk dr hab. inż. Waldemar KAWKA – przewodniczący
 • ppłk dr inż. Krzysztof WYSOCKI – zastępca przewodniczącego

wróć