MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje organizacyjne

  • udział w konferencji obejmuje obiadokolację w Kasynie Akademii Sztuki Wojennej;
  • istnieje możliwość dokonania rezerwacji pokoi gościnnych dla uczestników konferencji spoza Warszawy (koszty noclegu pokrywają uczestnicy);
  • termin nadsyłania referatów (komunikatów naukowych) wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi (w wersji elektronicznej) oraz podpisanej umowy przeniesienia praw autorskich (w wersji skanowanej) upływa z dniem 2.03.2018 r.,
  • artykuły zostaną opublikowane w recenzowanej monografii (ISBN): S.Kowalkowski, W.Kawka, K. Wysocki (red. nauk.), Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2018;

wróć