MENU
plakat 1

plakat 2

Kontakt

ADRES ORGANIZATORA

płk dr hab. inż. Waldemar KAWKA
Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań/Wydział Wojskowy/Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela ,,Montera” 103
00–910 WARSZAWA
tel. sł.: 261–813–449;
tel. kom. sł.: 887–777–509;
e-mail: w.kawka@akademia.mil.pl


wróć