MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje ogólne, cel konferencji, główne obszary tematyczne

Pokonywanie przeszkód wodnych (w wymiarze lądowym) – w tym przeprawa – jest jednym z najtrudniejszych działań taktycznych i wymaga szczególnego wysiłku wszystkich rodzajów wojsk. Pokonanie przeszkody wodnej w natarciu, której przeciwległy brzeg jest broniony przez przeciwnika nazywa się forsowaniem. W wyniku analizy literatury przedmiotu badań, dotyczącej forsowania, nasuwa się wniosek, że ta forma działań taktycznych jest szczególnie złożona i skomplikowana pod względem organizacji zabezpieczenia i wsparcia bojowego. W trakcie forsowania przeszkód wodnych, poza koniecznością walki z przeciwnikiem broniącym się na przeciwległym brzegu, występowało będzie wiele dodatkowych utrudnień dla walczących wojsk, w porównaniu z prowadzeniem natarcia w warunkach lądowych.

Jak wskazują doświadczenia związane ze szkoleniem dowództw, sztabów i wojsk w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w poprzednich latach tematyka forsowania przeszkód wodnych nie stanowiła priorytetowego zagadnienia (teoretyczno-praktycznego). Nowe wyzwania stojące przed wojskami, głównie związane z przygotowaniem pododdziałów do prowadzenia operacji w Iraku i Afganistanie oraz zmiany organizacyjno-etatowe, zwłaszcza w wojskach inżynieryjnych, spowodowały, że zagadnienia związane z przeprawami przez przeszkody wodne lub z ich forsowaniem wymagają kompleksowego usystematyzowania w literaturze i szkoleniu wojsk.

Celem konferencji naukowej jest wymiana poglądów na temat aktualnych i wieloaspektowych uwarunkowań pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe, oceny aktualnych zdolności w przedmiotowym zakresie oraz wskazanie najbardziej istotnych i antycypacyjnych kierunków doskonalenia lądowej mobilności wojsk lądowych w kontekście rzeczywistych możliwości urządzania i utrzymania tymczasowych przepraw wojskowych przez przeszkody wodne. Przedmiotem dyskusji powinny być także uzupełniające kwestie pokonywania przeszkód wodnych lub działań w środowisku wodnym w ramach zarządzania kryzysowego.

W trakcie konferencji naukowej dyskusję pragniemy utrzymać w nurcie rozważań nad następującymi głównymi obszarami tematycznymi:

  • inżynieryjne i pozainżynieryjne uwarunkowania pokonywania przeszkód wodnych w działaniach wojsk lądowych;
  • ocena aktualnych zdolności Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pokonywania przeszkód wodnych;
  • antycypacyjne kierunki doskonalenia lądowej mobilności wojsk lądowych w kontekście rzeczywistych możliwości urządzania i utrzymania tymczasowych przepraw wojskowych przez przeszkody wodne.

Rozważania w zakresie inżynieryjnych i pozainżynieryjnych uwarunkowań pokonywania przeszkód wodnych w działaniach wojsk lądowych powinny się odnosić m.in. do wskazania wszystkich istotnych ich właściwości o cechach taktyczno-operacyjnych, środowiskowych, techniczno-organizacyjnych oraz właściwości korespondujących z wieloaspektowymi możliwościami destrukcyjnego oddziaływania przeciwnika na wojska własne podczas przeprawy (forsowania).

Z kolei refleksje w obszarze oceny aktualnych zdolności Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pokonywania przeszkód wodnych mogą bezpośrednio dotyczyć m.in. aktualnej oceny Wojsk Inżynieryjnych, oceny wszystkich pozostałych rodzajów wojsk, a także oceny wsparcia ze strony sił i środków zawczasu zgromadzonych w szeroko postrzeganej gospodarce narodowej.

Natomiast zapatrywania w aspekcie antycypacyjnych kierunków doskonalenia lądowej mobilności wojsk lądowych w kontekście rzeczywistych możliwości urządzania i utrzymania tymczasowych przepraw wojskowych przez przeszkody wodne powinny oscylować m.in. wokół światowych tendencji techniczno-przeprawowych mających aktualnie zastosowanie w innych armiach (w wojskach inżynieryjnych i w innych rodzajach wojsk), krajowych prac badawczo-rozwojowych w obszarze środków desantowych i przeprawowych (na potrzeby wojsk inżynieryjnych i innych rodzajów wojsk), zagranicznych ofert w obszarze sprzętu desantowego i przeprawowego (inżynieryjnego i pozainżynieryjnego), a także maskowania (taktycznego i operacyjnego) tymczasowych przepraw wojskowych przez przeszkody wodne.

Mając na uwadze profesjonalizm i bogate doświadczenia uczestników przedmiotowego spotkania naukowego, liczymy na aktywny i twórczy w nim udział. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie udziału oraz zasygnalizowanie problematyki wystąpienia.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pliki do pobrania:


wróć