MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje ogólne, cel konferencji, główne obszary tematyczne

Kontakt

Informacje organizacyjne

Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny konferencji naukowej