Szukaj
Szukaj

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
al. Gen. A. Chruściela 103,
00-910 Warszawa

 

Władze uczelni:

Sekretariat rektora-komendanta
tel. 261-813-401
sekretariat.aon@aon.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. wojskowych
tel. 261813234

Sekretariat Prorektora ds. dydaktycznych 
tel. 261813995

Sekretariat Prorektora ds. naukowych
tel. 261813995

Sekretariat Prorektora ds. studenckich

***

Biuro Rektora:

Rzecznik Prasowy 
tel. 261-814-000
kom. 602 464 691
rzecznik@aon.edu.pl

Sekcja Komunikacji Społecznej
tel. 261-814-254 

Oficer łącznikowy Bundeswehry
ppłk Olaf Werner
tel. 261-814-226
o.werner@aon.edu.pl

***

Kancelaria jawna

czynna: pon.-pt.: 8.00-11.00, 13.00-15.00
tel. 261-813-360
fax 261-813-175

Biuro Przepustek 

tel. 261 814 016
bud. nr 4

Władze Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Sekretariat Dziekana WBN
tel. 261814110

Władze Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Sekretariat Dziekana WZiD
tel. 261 813 060

Władze Wydziału Wojskowego

Sekretariat Dziekana WWoj

Dziekanat WZiD

Kierownik ds. administracyjnych

mgr Małgorzata GRZYMKOWSKA
tel. 261-813-189
e-mail: m.grzymkowska@aon.edu.pl

Dziekanat WBN

Kierownik ds. administracyjnych

mgr Katarzyna KLIMCZYK
tel. 261 814 789
k.klimczyk@aon.edu.pl

Biblioteka

tel. 261-813-287
fax. 261-814-342
e-mail: bg.aon@aon.edu.pl

Wydawnictwo

tel. 261-813-671

Księgarnia (brama główna)

tel./fax: (+48 22) 261-814-608,
e-mail: ksiegarnia@aon.edu.pl

Sekretariat Kanclerza

Tel. 261-813-135
fax 261-814-062
sekretariat.pk@aon.edu.pl

Kwestura

NIP AON: 113-00-05-367
REGON AON: 011574244
Czynna: poniedziałek-piątek 7.30-15.30
kwestura@aon.edu.pl

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej 

Piotr Wierzbicki
tel. 261-813-594
kom. 602 590 901
p.wierzbicki@aon.edu.pl 

Wydział Personalny
tel.261-813-581
fax 261-813-039
aon.kadry@aon.edu.pl

Inspektor BHP
mgr Iwona Dubaj
tel. 261-813-512
sekcjabhp@aon.edu.pl

Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych

tel. (+48) 261-813-109 
fax (+48) 261-814-716 
e-mail: sekretariat.csikgw@aon.edu.pl

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP
tel./fax. (+48) 261-814-615
e-mail: csopbmr@aon.edu.pl