MENU

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
WYDZIAŁ SPRAW STUDENCKICH, DOKTORANCKICH I PROMOCJI

al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
blok 94, pokój nr 22

 

wssid@akademia.mil.pl

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – NIECZYNNE
Wtorek – 8.00-13.00 (studenci)
Środa– 8.00-13.00 (studenci)
Czwartek– 8.00-13.00 (studenci)
Piątek– 8.00-13.00 (doktoranci)

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
(stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów)
Ewelina Kubik
tel. 261-813-876
e-mail: e.kubik@akademia.mil.pl
blok 94, pokój nr 22

Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Wydział Wojskowy

(stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów)
Aneta Pieńkowska
tel. 261-814-166
e-mail: a.pienkowska@akademia.mil.pl
blok 94, pokój nr 22


wróć