MENU

Wydział Naukowy i Zarządzania Projektami Akademii Sztuki Wojennej znajduje się na terenie kampusu akademickiego.
 

Adres korespondencyjny:
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów

Kierownik:
mgr Wiesława Krakowska
tel. 261 813 421
e-mail: w.krakowska@akademia.mil.pl

Działalność naukowa:
Małgorzata Lesik
tel. 261 813 356
e-mail: m.lesik@akademia.mil.pl

Zespół ds. Projektów:
Starszy Specjalista
mgr Monika Szpura
tel. 261 814 478
e-mail: m.szpura@akademia.mil.pl

Specjalista
mgr Paulina Pałasz
tel. 261 813 648
e-mail: p.palasz@akademia.mil.pl

Zeszyty Naukowe ASzWoj:
mgr Kaja Kitlińska
tel. 261 813 516
e-mail: k.kitlinska@akademia.mil.pl

Komórka wydawnicza ASzWoj:
Kierownik:

mgr Renata Czerwińska
tel. 795 547 941
e-mail: r.czerwinska@akademia.mil.pl

Redaktor techniczny:
Małgorzata Gawłowska
tel. 261 813 118
e-mail: m.gawlowska@akademia.mil.pl

Operator maszyn:
Dariusz Łysio
tel. 261 814 093
e-mail: d.lysio@akademia.mil.pl

Operator:
Dariusz Dziewulski
tel. 261 814 326
 

Introligator:
Mirosława Milczarek
tel.261 814 326

Specjalista:
Teresa Okrajny
tel. 261 813 671
e-mail: t.okrajny@akademia.mil.pl

Magdalena Frącik
tel. 261 813 671
e-mail: m.fracik@akademia.mil.pl  

Małgorzata Sęktas
tel. 261 814 333