MENU
plakat 1

plakat 2

Dziekanat WBN - informacje kontaktowe

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat Dziekanatu WBN, w tym dane kontaktowe i informację o godzinach pracy.

GODZINY PRACY DZIEKANATU
07.30 – 11.30 – obsługa studentów
11.30 – 13.30 – praca własna (dziekanat nieczynny)
13.30 – 15.00 – obsługa studentów

W dni zjazdów studentów niestacjonarnych:
sobota 07.30 – 13.30

STUDIA I i II STOPNIA

Kierunek

I stopień stacjonarne

I stopień niestacjonarne

II stopień stacjonarne

II stopień niestacjonarne

Administracja

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-814-084, jj.rozej@akademia.mil.pl

 

 

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-814-084,
jj.rozej@akademia.mil.pl

 

 

Bezpieczeństwo narodowe

pok. 63 Ewa Kardas

tel. 261-814-045, e.kardas@akademia.mil.pl

pok. 63 Ewa Kardas

tel. 261-814-045, e.kardas@akademia.mil.pl

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-814-084,
jj.rozej@akademia.mil.pl

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-814-084,
jj.rozej@akademia.mil.pl

Bezpieczeństwo wewnętrzne

pok. 63 Ewa Kardas

tel. 261-814-045, e.kardas@akademia.mil.pl

pok. 63 Ewa Kardas

tel. 261-814-045, e.kardas@akademia.mil.pl

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-813-084, jj.rozej@akademia.mil.pl

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-813-084, jj.rozej@akademia.mil.pl

Bezpieczeństwo informacyjne

 

 

 

 

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-814-084,
jj.rozej@akademia.mil.pl

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-814-084,
jj.rozej@akademia.mil.pl

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-814-084,
jj.rozej@akademia.mil.pl

     

Bezpieczeństwo międzynarodowe

pok. 62 Jolanta Rożej

tel. 261-814-084, jj.rozej@akademia.mil.pl

     


STUDIA DOKTORANCKIE i STUDIA PODYPLOMOWE
tel. 261-814-438
dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

ZESPÓŁ PLANOWANIA
studia stacjonarne:
Elżbieta PIETRZAK
tel. 261-814-612
e.pietrzak@akademia.mil.pl

studia niestacjonarne:
Anna RAJTAK
tel. 261-814-612
a.rajtak@akademia.mil.pl

Uprzejmie informujemy, iż jednostką odpowiedzialną w WBN za załatwianie wszelkich spraw związanych z obsługą studenta jest DZIEKANAT. Jednocześnie zawiadamiamy, że kierownik dziekanatu interweniuje tylko w sprawach nadzwyczajnych.

KIEROWNIK DS. ADMINISTRACYJNYCH
Katarzyna KLIMCZYK
tel. 261-814-789
k.klimczyk@akademia.mil.pl