MENU

Kontakt

SZEF CDKO
płk dr inż. Waldemar ŁYDKA
tel. (+48) 261-813-277
               602 329 406
budynek 56, pokój 106
e-mail: w.lydka@akademia.mil.pl


Opiekunowie kursów:
ppłk dypl. Krzysztof KAZIMIEROWICZ  
tel. (+48) 261-814-766
budynek 56, pokój 110
e-mail: k.kazimierowicz@akademia.mil.pl

ppłk Jarosław KUROWSKI
tel. (+48) 261-813-272
budynek 56, pokój 108
e-mail: ja.kurowski@akademia.mil.pl

mjr Adam ODOLECKI
tel. (+48) 261-813-051
budynek 56, pokój 108
e-mail: a.odolecki@akademia.mil.pl

Kazimierz CZARNIEWSKI
tel. (+48) 261-814-238
budynek 56, pokój 112
e-mail: k.czarniewski@akademia.mil.pl

Marek SZYMAŃSKI
tel. (+48) 261-814-768
budynek 56, pokój 109
e-mail: m.szymanski@akademia.mil.pl

Kazimierz TRACZYK
tel. (+48) 261-813-661
budynek 56, pokój 112
e-mail: k.traczyk@akademia.mil.pl

Piotr TEREBUS
tel. (+48) 261-814-769
budynek 56, pokój 109
e-mail: p.terebus@akademia.mil.pl

Specjalista ds. planowania:
Anita DENIS
tel. (+48) 261-813-091,
fax. (+48) 261-813-398
budynek 56, pokój 107
e-mail: a.denis@akademia.mil.pl

Punkt informacyjny ds. rekonwersji:
Marek SZYMAŃSKI
tel. (+48) 261-814-121
budynek 56, pokój 109
e-mail: rekonwersja@akademia.mil.pl
e-mail: m.szymanski@akademia.mil.pl