MENU

Kontakt

Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej znajduje się na terenie kampusu akademickiego, którego ogólny adres korespondencyjny, to:

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów

Adres lokalizacji budynku Biblioteki Głównej

ul. Pontonierów 2
00-910 Warszawa-Rembertów

 

Dyrektor: dr Piotr Dobrowolski
tel. 261 813 102
e-mail: p.dobrowolski@akademia.mil.pl

Starszy referent: Katarzyna Pękała
tel. 261 814 386
e-mail: bg.aszwoj@akademia.mil.pl

Dział Opracowania i Informacji Naukowej
Kierownik: Aneta Pajka
e-mail: a.pajka@akademia.mil.pl

Dział Udostępniania i Ochrony Zbiorów
Kierownik: Beata Przygoda
e-mail: b.przygoda@akademia.mil.pl

Sekcja Informacji, Bibliografii i Bibliometrii:
e-mail: bibliografia@akademia.mil.pl

Wypożyczalnia:
tel. 261 813 287
e-mail: wypozyczalnia@akademia.mil.pl

Sekcja Opracowania:
e-mail: opracowanie@akademia.mil.pl

Czytelnia:
tel. 666813079
e-mail: czytelnia@akademia.mil.pl

Sekcja Gromadzenia:
tel. 261 813 053
e-mail: gromadzenie@akademia.mil.pl

Bibliotekarz ds. Edukacji Informacyjnej
i Komunikacji Naukowej:
Jolanta Majewska
e-mail: j.majewska@akademia.mil.pl

Bibliotekarz systemowy:
Grzegorz Kolek
e-mail: g.kolek@akademia.mil.pl