Komenda

Dostępne artykuły: 6

Pokaż archiwum
  • gen Parafianowicz

    Rektor-Komendant: gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz

  • Prorektor ds. wojskowych: płk dr hab. Dariusz Majchrzak

  • Prorektor ds. dydaktycznych: płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski

  • Prorektor ds. naukowych: płk prof. dr hab. Marek Wrzosek

  • Prof. dr hab. Jarosław GRYZ

    Prorektor ds. studenckich: prof. dr hab. Jarosław Gryz

  • Kanclerz: dr Tomasz Baszczyński