MENU
plakat 1

plakat 2

Komitety konferencji (honorowy, naukowy, organizacyjny)

Komitet honorowy konferencji:

płk dr hab. Tadeusz Zieliński, prof. ASzWoj
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, prof. zw. PW
prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS
płk mgr Leszek Stępień
mgr Dorota Habich

Komitet naukowy konferencji:

Przewodniczący:
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj

Członkowie:
prof. dr hab. Romuald Mańkowski, ASzWoj
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, WSPol
insp. dr Marek Fałdowski, WSPol
dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, ASzWoj
płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT
płk dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. AWL
kmdr dr hab. Jarosław Teska, prof. AMW
dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj  
dr hab. inż. Wojciech Nyszk, prof. ASzWoj
dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS
dr hab. inż. Wojciech Moćko, prof. ITS
nadkom. dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol
insp. dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol
dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW
dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW
dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW
dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP
dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL
dr hab. Andrzej Bursztyński, prof. AMW
dr hab. Mieczysław Pawlisiak, prof. WAT
dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB
mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, SGSP
dr Jacek Kurowski, ASzWoj
dr Ewa Dębicka, ITS
podinsp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska, WSPol
dr Iwo Nowak, ILiM

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca:
dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (ASzWoj)

Członkowie:
kpt. dr inż. Paweł Gromek (SGSP)             
dr Monika Lewińska (ASzWoj)
mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński  (SGSP)        
nadkom. mgr Justyna Aćman - Krysiak (WSPol)
mgr Weronika Kukla (ASzWoj)                 
mgr Marta Pawelczyk (ASzWoj)
mgr Katarzyna Murawska (ASzWoj) 
mgr Beata Stasiak-Cieślak (ITS)            
mgr inż. Adam Sowiński (ITS)                
mgr Mikołaj Krupiński (ITS)                
mgr inż. Piotr Gołębiowski (PW)            
mgr Piotr Malawko (ITS)                
mgr Mariusz Pogonowski (Centrum Weterana)        
mgr Grażyna Siwecka (PFRON)
mgr Joanna Gałka (PFRON)


wróć