MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje podstawowe o konferencji

Organizator

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademia Sztuki Wojennej

Współorganizator

Instytut Transportu Samochodowego
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Policji
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Termin

20.03.2018 r. (godz. 9.00 – 15.00)

Miejsce

Akademia Sztuki Wojennej
(bl. 14, sala 30)

Cel konferencji

Identyfikacja skali zjawiska oraz możliwości wsparcia mobilności niepełnosprawnych
ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy
 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia (liczba miejsc ograniczona).

Harmonogram:

01.03.2018 - zgłoszenie udziału w konferencji,
30.04.2018 - termin nadsyłania pełnych tekstów referatów wraz z streszczeniami w języku polskim i angielskim,

Zgłoszenie na konferencję oraz referaty w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres: konferencjawsparcie@akademia.mil.pl

Organizator zapewnia publikację przesłanego artykułu w monografii pokonferencyjnej.
 

*  *  *

Inicjatywa organizacji konferencji o tematyce związanej ze wsparciem mobilności ruchowej żołnierzy i funkcjonariuszy stanowi odpowiedź na pilne potrzeby badawczo-analityczne wojskowych ośrodków naukowo-badawczych oraz docelowo – osób z dysfunkcjami ruchowymi. Przedsięwzięcie będzie stanowić istotny element w poszerzaniu i upowszechnianiu wiedzy w społeczeństwie w zakresie nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób, które niegdyś były bardzo aktywne fizycznie, a obecnie są niepełnosprawne. Podczas konferencji zostaną przedstawione rozwiązania m.in. dotyczące kierowania pojazdami przez osoby z niepełnosprawnościami. Celem organizatorów jest jak najszersze rozpropagowanie podjętej tematyki w społeczeństwie, także za pośrednictwem mediów oraz integracja środowisk akademickich i administracyjnych wokół tej ważnej tematyki.


wróć