MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje podstawowe o konferencji

  

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej serdecznie zaprasza na Krajową Konferencją Naukową zatytułowaną „Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego”, która odbędzie się 26 czerwca (wtorek) w ramach Targów BALT MILITARY EXPO organizowanych w Gdańsku.


Celem konferencji jest:

  • podjęcie dyskusji dotyczącej kierunków rozwoju przemysłu obronnego,
  • wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym – dobre praktyki,
  • identyfikacja obszarów problemowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem  zbrojeniowym w kontekście założeń polityki obronnej oraz polityki bezpieczeństwa państwa obronności i bezpieczeństwa państwa. 


DODATKOWE INFORMACJE:
Uczestnictwo w konferencji wymaga uzyskania zaproszenia. Zainteresowani proszeni są o kontakt z dr. Wiesławem Krzeszowskim: w.krzeszowski@akademia.mil.pl


wróć