MENU
plakat 1

plakat 2

Publikacja pokonferencyjna

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opublikowanie w monografii pokonferencyjnej rozbudowanej wersji wystąpień oraz zgłoszonych artykułów, zakwalifikowanych do publikacji przez Komitet Naukowy Konferencji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (80-100 słów) należy przesłać na adres k.tryk@akademia.mil.pl w terminie do 30.04.2018 r.

Rozbudowana wersja wystąpienia oraz artykuły będą bezpłatnie publikowane w monografii pokonferencyjnej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Gotowy materiał należy przesłać do 31.05.2018 r.


wróć