MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje podstawowe o konferencji

O KONFERENCJI:

  1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie forum wymiany poglądów Doktorantów w odniesieniu do nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie.
  2. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: czym charakteryzują się nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie?
  3. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji Doktorantów zajmujących się problematyką obronności i bezpieczeństwa, a także wszystkich, dla których problematyka ta stanowi szczególny obszar zainteresowania.
  4. W ramach przedsięwzięcia planowane jest opublikowanie w monografii pokonferencyjnej rozbudowanej wersji wystąpień oraz zgłoszonych artykułów, zakwalifikowanych do publikacji przez Komitet Naukowy Konferencji.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres: k.tryk@akademia.mil.pl


wróć