MENU
plakat 1

plakat 2

Zgłoszenia, opłaty, publikacja

INFORMACJE

1. Potwierdzenie udziału w konferencji z wystąpieniem:

  •  zgłoszenie tytułu wystąpienia wraz z abstraktem (główne tezy) do dnia 10.05.2018 r. proszę przesłać na adres p.roslon@akademia.mil.pl.
  • do dnia 15.05.2018 r. zgłaszający zostaną poinformowani, które referaty zakwalifikowano do wystąpienia w trakcie konferencji.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Potwierdzenie udziału w konferencji bez wystąpienia  należy przesłać na adres p.roslon@akademia.mil.pl do 20.05.2018 r.

3. W ramach opłaty konferencyjnej (150 zł) organizatorzy zapewniają: udział w sesjach panelowych, serwis kawowy podczas przerw, materiały konferencyjne.

4. Opłata konferencyjna przekazywana jest jako darowizna na rzecz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (współorganizatora konferencji).

5. Wpłaty należy dokonać do 20.05.2018 r. na konto bankowe SKMP ONZ:

Nr konta: 42 1020 1068 0000 1802 0066 2114, Zarząd Główny SKMPONZ, Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa.

Tytuł wpłaty: Wpłata dot. konferencji w Kielcach.

6. Żołnierze zawodowi oraz weterani misji zagranicznych są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

7. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.

8. Kontakt w sprawie konferencji:

mgr Paulina ROSŁOŃ
e-mail: p.roslon@akademia.mil.pl
tel. kom: + 48 698 068 036

 

PUBLIKACJA TEKSTU

1.    Artykuły należy przygotować w języku polskim wraz ze streszczeniem oraz abstraktem w języku angielskim.
2.    Artykuły należy złożyć u organizatorów konferencji do 30 czerwca 2018 r.
3.    Artykuły zatwierdzone przez Radę Naukową zostaną przekazane do recenzji.
4.    Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną przekazane do publikacji w:

  • zeszytach naukowych ,,Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia’’ (6 pkt. lista B MNiSW),
  • monografii pokonferencyjnej wydanej przez WCEO (5 pkt. 20000 znaków).

5. W przypadku negatywnych recenzji artykuły nie będą opublikowane i nie będą zwracane koszty uczestnictwa w konferencji.

Dokumenty do pobrania:


wróć