MENU
plakat 1

plakat 2

Informacje podstawowe o konferencji

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie    
Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Wojewoda Świętokrzyski
wraz z:
Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie
Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu  
Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym

mają zaszczyt zaprosić na

I Krajową Konferencję Naukową
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
nt.


„65 LAT UDZIAŁU WOJSKA POLSKIEGO
W MISJACH I OPERACJACH POKOJOWYCH
ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH –
DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI”


Konferencja odbędzie się 28 maja 2018 roku
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2

 

CEL KONFERENCJI:

  • przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym misji i operacji pokojowych organizowanych i prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w aspek-cie udziału w nich żołnierzy Wojska Polskiego,
  • wymiana poglądów dotyczących skuteczności przedsięwzięć realizowanych w ramach misji i operacji pokojowych w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • integracja środowiska uczestników misji i operacji pokojowych wokół idei pokojowego kształtowania bezpieczeństwa. 


wróć