MENU
plakat 1

plakat 2

Katedra Podstaw Logistyki

Kontakt:

ppłk dr inż. Krzysztof ZADOROŻNY – adiunkt – p.o. kierownik katedry
tel. (+48) 261-814-555
budynek 22, pokój 14
e-mail: k.zadorozny@akademia.mil.pl


Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

ppłk dr inż. Dariusz GRALA – adiunkt
tel. (+48) 261-813-441
budynek 22, pokój 25
e-mail: d.grala@akademia.mil.pl

ppłk dr Witold SŁOMIANY – adiunkt
tel. (+48) 261-813-131
budynek 22, pokój 30
e-mail: w.slomiany@akademia.mil.pl

ppłk dr inż. Jarosław WINIARSKI – adiunkt
tel. (+48) 261-813-659
budynek 22, pokój 16
e-mail: j.winiarski@akademia.mil.pl

dr Magda LIGAJ – adiunkt
tel. (+48) 261-814-632
budynek 22, pokój 125
e-mail: m.ligaj@akademia.mil.pl

mjr dr inż. Waldemar PAWLOS – asystent
tel. (+48) 261-813-154
bud. 22, pok. 15
e-mail: w.pawlos@akademia.mil.pl