MENU
plakat 1

plakat 2

Katedra Logistyki Przedsiębiorstw

Obszar zainteresowań badawczych: efektywność procesów logistycznych; współczesne koncepcje i metody zarządzania procesami logistycznymi; logistyczna współpraca wojskowo-cywilna; zarządzanie procesami dostaw i świadczeniem usług logistycznych; zarządzanie logistyczne w sferze wojskowej i cywilnej; zarządzanie zasobami logistycznymi; prognozowanie, symulacja i ocena procesów logistycznych; optymalizacja procesów logistycznych.

Kontakt:

dr Jan SZYMCZYK – adiunkt – p.o. kierownik katedry
tel. (+48) 261-814-091
budynek 22, pokój 32
e-mail: j.szymczyk@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

prof. dr hab. Romuald MAŃKOWSKI – profesor zwyczajny
tel. (+48) 261-813-386
budynek 22, pokój 29
e-mail: r.mankowski@akademia.mil.pl

dr hab. Wojciech NYSZK – profesor nadzwyczajny
tel. (+48) 261-813-753
budynek 22, pokój 126
e-mail: w.nyszk@akademia.mil.pl

dr Maciej KAŹMIERCZAK – adiunkt
tel. (+48) 261-813-264
budynek 22, pokój 24
e-mail: m.kazmierczak@akademia.mil.pl

dr Marek MRÓZ - adiunkt
tel. (+48) 261-814-746
budynek 22, pok. 33
e-mail: m.mroz@akademia.mil.pl