MENU
plakat 1

plakat 2

Katedra Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego

Obszar zainteresowań badawczych: funkcjonowanie i ewolucja systemu obronności i bezpieczeństwa państwa w jego wymiarze ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu militarnego (sił zbrojnych); zakres, możliwości i sposoby finansowania systemu obronnego kraju (w tym głównie podsystemu militarnego) w aspekcie stanu budżetu państwa oraz priorytetów przyjętej polityki gospodarczo-obronnej; mikro- i makroekonomiczne aspekty bezpieczeństwa podmiotu gospodarczego, w tym budowa i utrzymanie gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa oraz sposoby kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego kraju.

Kontakt:

dr inż. Stefan KURINIA – adiunkt – p.o. kierownik katedry
tel. (+48) 261-813-294
budynek 22, pokój 17
e-mail: s.kurinia@akademia.mil.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry:

dr Janusz OLSZEWSKI – adiunkt
tel. (+48) 261-813-294
budynek 22, pokój 26
e-mail: j.olszewski@akademia.mil.pl

dr Mariusz TOMCZYK – adiunkt
tel. (+48) 261-814-622
budynek 22, pokój 26
e-mail: m.tomczyk@akademia.mil.pl

dr Magdalena KALBARCZYK – adiunkt
tel. (+48) 261-814-643
budynek 22, pokój 12
e-mail: m.kalbarczyk@akademia.mil.pl

dr Joanna ANTCZAK - adiunkt
tel. (+48) 261-814-606
budynek 22, pok. 125
e-mail: j.antczak@akademia.mil.pl