Informacje dla kandydatów

Studia dla osób cywilnych

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności. 

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. 

Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to:

  • na I stopniu studiów: Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Logistyka, Zarządzanie i dowodzenie, Obronność, Ekonomika obronności oraz Lotnictwo;
  • na II stopniu studiów: Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Logistyka, Zarządzanie i dowodzenie, Obronność oraz Lotnictwo;

 
Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

  • dla studiów I stopnia – 3 lata (6 semestrów),
  • dla studiów II stopnia – 2 lata (4 semestry),
  • dla studiów doktoranckich – 4 lata (8 semestrów),
  • dla studiów podyplomowych – 1 rok (2 semestry).

POZNAJMY SIĘ!

Harmonogram targów edukacyjnych 2017
z udziałem Akademii Sztuki Wojennej

  LP.

GDZIE NAS SPOTKASZ?

TERMIN

  1.

XII Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon – Rzeszów
7-8 lutego

  2.

XIII Targi Edukacyjne – Lublin
16-17 lutego

  3.

XV Targi Edukacyjno-Doradcze – Zambrów
20 lutego

  4.

XV Targi Edukacyjno-Doradcze – Sokółka
27 lutego

  5.

Targi Edukacji i Pracy – Radomsko
28 lutego

  6.

Łódzkie Targi Edukacyjne - Łódź
2-3 marca

  7.

Targi Edukacyjne - Płońsk
3 marca

  8.

Skierniewicki Salon Edukacyjny - Skierniewice
7 marca

 9.

XXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2017 – Warszawa
 10-11 marca

 10.

XVI Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych RADOM 2017  – Radom
14 marca

  11.

XII Łosickie Spotkanie Edukacyjne  – Łosice
 15 marca

 12.

XVII Giełda pomysłów na życie Łomża
15 marca

  13.

XI Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy – Ostrołęka
16 marca

  14.

XI Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy VI Wiosenne spotkania z wojskiem Wyszków
21 marca

  15.

Wieluńskie Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół – Wieluń
23 marca

  16.

IX Targi Szkół Wyższych – Mińsk Mazowiecki
23 marca

  17.

 X Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych – Siedlce
30 marca

  18.

XII Powiatowy Dzień Planowania Kariery Zawodowej Wołomin
31 marca

  19.

XV Prezentacje Edukacyjno- Doradcze / Podlasie Grajewo
3 kwietnia

20.

VI edycja Targów Szkół Wyższych – Pisz
5 kwietnia

21.

II Targi Edukacyjno-Zawodowe Płock
11 kwietnia

22.

XIX Targi Szkół Wyższych - Augustowskie Targi Kariery i Pracy 2017 Augustów
21 kwietnia

23.

Targi Pracy i Edukacji Żuromin
25 kwietniaStudia i kursy dla oficerów

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi także liczne kursy i studia dla oficerów Wojska Polskiego.

Wydział Wojskowy realizuje kursy i studia dla oficerów – kandydatów na wyższe stanowiska służbowe, w tym Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne oraz Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny.

W zakresie prowadzenia kursów szczególną rolę pełni Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów (znajdujące się w strukturze Wydziału Wojskowego), które  zapewnia profesjonalne kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dowódczych i sztabowych oraz logistycznych SZ RP, głównie na poziomie taktyczno-operacyjnym. W swojej działalności bazuje na zasobach dydaktycznych Wydziału Wojskowego, pozostałych samodzielnych jednostek organizacyjnych ASzWoj oraz pozyskanych nauczycielach i specjalistach spoza uczelni.

W ofercie edukacyjnej CDKO znajduje się blisko 70 kursów doskonalących o różnorodnej tematyce (ok. 50 obszarów tematycznych), w tym m.in. dla kandydatów do służby poza granicami kraju (częściowo w języku angielskim z wykorzystaniem zasobów platformy 
e-learning'owej LMS ILIAS), kontaktów z mediami, MPHKZ, kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych, HNS, zarządzania i administrowania zasobami osobowymi, problematyce kadrowej, mobilizacyjnej i uzupełnieniowej, dla oficerów pionów szkolenia, dla oficerów operacyjnych, analizy informacji oraz rozpoznania ogólnowojskowego i osobowego, ochrony wojsk w operacji, odzyskiwania personelu wojskowego, obszaru C3I, dla kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na stanowiska Szefów WSzW (komendantów WKU), kandydatów na stanowiska dowódców oddziałów.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego realizuje Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, tzw. „kurs generalski”. Są to elitarne, kilkuosobowe studia dla wyróżniających się oficerów starszych, przewidzianych do wyznaczenia na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych RP, resorcie obrony narodowej oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych. Program trwających 10 miesięcy studiów, oprócz zajęć dydaktycznych, obejmuje także krajowe i zagraniczne podróże studyjne, wizyty w jednostkach wojskowych i zakładach przemysłu obronnego oraz udział w sympozjach i konferencjach naukowych.

Zapoznaj się z pełną ofertą edukacyjną Akademii Sztuki Wojennej - wybierz rodzaj studiów lub kursów z rozwijanego menu.

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2016-09-19
Data ostatniej zmiany:
2017-03-28
Data dodania i edycji:
2016-09-19 15:49:08 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 15:51:24 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 17:04:26 :
Redaktor serwisu
2016-09-20 20:59:11 :
Redaktor serwisu
2016-09-28 21:28:03 :
Monika Lewińska
2016-09-28 21:30:13 :
Monika Lewińska
2016-09-30 19:08:08 :
Redaktor serwisu
2017-02-06 12:02:25 :
Weronika Kukla
2017-02-07 09:53:17 :
Weronika Kukla
2017-02-07 11:43:18 :
Weronika Kukla
2017-02-21 14:30:18 :
Weronika Kukla
2017-02-21 14:42:39 :
Weronika Kukla
2017-02-21 14:51:29 :
Weronika Kukla
2017-03-07 11:45:02 :
Weronika Kukla
2017-03-14 10:30:37 :
Weronika Kukla
2017-03-27 07:47:29 :
Weronika Kukla
2017-03-27 07:48:09 :
Weronika Kukla
2017-03-28 08:08:20 :
Jagoda Gawliczek
2017-03-28 12:55:46 :
Weronika Kukla
2017-03-28 12:58:53 :
Weronika Kukla
2017-03-28 13:40:48 :
Weronika Kukla