Informacje dla kandydatów

Studia dla osób cywilnych

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi publiczne studia wyższe: licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności. 

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego – Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. 

Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to:  Zarządzanie i dowodzenie, Logistyka, Lotnictwo, Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja.  
 
Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

  • dla studiów I stopnia – 3 lata (6 semestrów),
  • dla studiów II stopnia – 2 lata (4 semestry),
  • dla studiów doktoranckich – 4 lata (8 semestrów),
  • dla studiów podyplomowych – 1 rok (2 semestry).

Studia i kursy dla oficerów

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi także liczne kursy i studia dla oficerów Wojska Polskiego.

Wydział Wojskowy realizuje kursy i studia dla oficerów – kandydatów na wyższe stanowiska służbowe, w tym Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne oraz Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny.

W zakresie prowadzenia kursów szczególną rolę pełni Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów (znajdujące się w strukturze Wydziału Wojskowego), które  zapewnia profesjonalne kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dowódczych i sztabowych oraz logistycznych SZ RP, głównie na poziomie taktyczno-operacyjnym. W swojej działalności bazuje na zasobach dydaktycznych Wydziału Wojskowego, pozostałych samodzielnych jednostek organizacyjnych ASzWoj oraz pozyskanych nauczycielach i specjalistach spoza uczelni.

W ofercie edukacyjnej CDKO znajduje się blisko 70 kursów doskonalących o różnorodnej tematyce (ok. 50 obszarów tematycznych), w tym m.in. dla kandydatów do służby poza granicami kraju (częściowo w języku angielskim z wykorzystaniem zasobów platformy 
e-learning'owej LMS ILIAS), kontaktów z mediami, MPHKZ, kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych, HNS, zarządzania i administrowania zasobami osobowymi, problematyce kadrowej, mobilizacyjnej i uzupełnieniowej, dla oficerów pionów szkolenia, dla oficerów operacyjnych, analizy informacji oraz rozpoznania ogólnowojskowego i osobowego, ochrony wojsk w operacji, odzyskiwania personelu wojskowego, obszaru C3I, dla kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na stanowiska Szefów WSzW (komendantów WKU), kandydatów na stanowiska dowódców oddziałów.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego realizuje Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, tzw. „kurs generalski”. Są to elitarne, kilkuosobowe studia dla wyróżniających się oficerów starszych, przewidzianych do wyznaczenia na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych RP, resorcie obrony narodowej oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych. Program trwających 10 miesięcy studiów, oprócz zajęć dydaktycznych, obejmuje także krajowe i zagraniczne podróże studyjne, wizyty w jednostkach wojskowych i zakładach przemysłu obronnego oraz udział w sympozjach i konferencjach naukowych.

Zapoznaj się z pełną ofertą edukacyjną Akademii Sztuki Wojennej - wybierz rodzaj studiów lub kursów z rozwijanego menu.

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Redaktor serwisu
Data wytworzenia informacji:
2016-09-19
Data ostatniej zmiany:
2016-09-30
Data dodania i edycji:
2016-09-19 15:49:08 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 15:51:24 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 17:04:26 :
Redaktor serwisu
2016-09-20 20:59:11 :
Redaktor serwisu
2016-09-28 21:28:03 :
Monika Lewińska
2016-09-28 21:30:13 :
Monika Lewińska
2016-09-30 19:08:08 :
Redaktor serwisu