MENU

Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie

Nazwa studiów podyplomowych
Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie

Kierownik studiów podyplomowych
dr Ilona URYCH

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa/ budynek 25, tel. 261 814 657 e-mail: a.kaczorek@akademia.mil.pl

Czas trwania studiów podyplomowych 
Trzy semestry 

Koszt studiów
4000 zł

Opis studiów podyplomowych 
Niestacjonarne Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczone są dla absolwentów uczelni posiadających wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, obronność, wojskoznawstwo lub kierunki pokrewne, którzy chcą uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Studia zaplanowane są na trzy semestry (zimowy, letni i zimowy). Realizowane są w systemie zjazdowym (cztery-pięć zjazdów merytorycznych sobotnio-niedzielnych w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy). Do 40% zajęć zostanie zorganizowane metodą mobilną: e-learningu.
 

Początek studiów 17 listopad 2018 r. 
koniec studiów – styczeń 2020 r.

Sylwetka absolwenta
Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia obejmują obowiązkowe przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie. Spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zasady i termin rekrutacji 
Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 12 listopada 2018 roku i prowadzona jest elektronicznie (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:
podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - (do pobrania poniżej);
ankieta (kwestionariusz) osobowa (do pobrania poniżej);
odpis ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia + kserokopia;
potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach (do pobrania poniżej);
jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.


wróć