MENU

Zarządzanie kryzysowe

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Na studia podyplomowe zarzadzanie kryzysowe przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci następujących kierunków studiów: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, obronność.

Przebieg studiów
Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych. Program studiów zarzadzanie kryzysowe zawiera następujące moduły:

  • ochrona ludności i ratownictwo,
  • zarzadzanie kryzysowe w NATO i UE,
  • analiza systemowa sytuacji kryzysowych,
  • przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studiów podyplomowych mogą ubiegać się o prace w organach administracji publicznej, służbach bezpieczeństwa, komercyjnych firmach ochrony osób i mienia oraz w komórkach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

  • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
  • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
  • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
  • jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.

Kontakt
Opiekun studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe:
dr Irmina DENYSIUK
i.denysiuk@akademia.mil.pl
 


wróć