MENU

Komunikacja strategiczna

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Komunikacja Strategiczna (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Na studia podyplomowe komunikacja strategiczna przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia. Studia przeznaczone są głównie dla osób zajmujących się budowaniem wizerunku organizacji, jej komunikacją wewnętrzną i zewnętrzna, jak również dla pracowników działów PR chcących poszerzyć swoje kwalifikacje.

Przebieg studiów
Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują dziesięć zjazdów weekendowych.

Program studiów podyplomowych komunikacja strategiczna obejmuje następujące moduły:

 • Dyplomacja Publiczna,
 • Komunikacja Społeczna,
 • Operacje Informacyjne i Psychologiczne,
 • Techniki Komunikacji i Media Społecznościowe,
 • Analiza Otoczenia Organizacji,
 • Narracja w Organizacji.

Dodatkowo w ramach studiów prowadzona będzie gra decyzyjna, dzięki której uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach.

Sylwetka Absolwenta
Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru komunikacji strategicznej, jak i procesu komunikowania się, prowadzenie analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi, wariantowanie rozwiązań problemów tego typu sytuacji oraz pracę w zespołach.

Zasady i terminy rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej kandydata (http://www.akademia.mil.pl, „rekrutacja on-line”). Warunkiem zarejestrowania kandydata jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym wklejenie aktualnego zdjęcia wykonanego w technice cyfrowej na białym tle w formacie JPG, JPEG o  wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (zdjęcie do dowodu osobistego), wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe (generowane po pomyślnym przejściu rekrutacji elektronicznej).

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 trwa od 11 maja do 21 września 2018 r. i podzielona jest na etapy:
1. Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia - od 11 maja 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej - 14 września 2018
3. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 17-21 września 2018
4. Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 25 września 2018

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe - KLIKNIJ;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa- KLIKNIJ;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia + kserokopia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach - KLIKNIJ;
 • jedną fotografię w wymiarach 35 x 46 mm.

Kontakt
Opiekun studiów podyplomowych:
dr Paweł STOBIECKI
p.stobiecki@akademia.mil.pl


wróć